Jsme tým nezávislých profesionálů, který se zabývá informační a kybernetickou bezpečností. Protože sdílíme stejné hodnoty, rozhodli jsme se vystupovat pod společnou značkou - Guardians.cz.

Naše hodnoty

Bezpečnost řešená komplexním přístupem

Poctivost, důvěryhodnost
a spolehlivost

Důraz na kvalitu služeb a jejich přidanou hodnotu pro zákazníka

Transparentnost vůči zákazníkům

Úsilí o dlouhodobou spolupráci se spokojeným zákazníkem

Být pro naše zákazníky příkladem

Náš tým

+420 736 709 865

Martin je, kromě zakladatele Guardians.cz, konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Martin se zaměřuje na problematiku managementu informační a kybernetické bezpečnosti, aplikaci požadavků kybernetického zákona do praxe, ISMS audit, bezpečnost low-code/no-code a AI a na další související oblasti.

Vystudoval obory "Manažerská informatika" a "Informační management" na VUT v Brně, kde v později absolvoval program MBA, obor "Management podnikové infrastruktury".

Během své praxe například vytvořil agendu a procesy kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB. Stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Budoval agendu kolem ochrany osobních údajů (GDPR) v prostředí mezinárodní firmy a působil jako Cyber & Information Security Manager v energetickém sektoru.

Martin je spoluautorem několika knižních publikací - např. Kybernetická (ne)bezpečnost. Problematika bezpečnosti v kyberprostoru, Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Dále je autorem řady odborných článků, v poslední době zaměřených na problematiku kybernetického zákona a EU směrnic NIS a NIS2.

Na jaře 2022 Martin založil expertní komunitu CyberSecurityPlatform.cz, kde usiluje o vzájemné propojování expertů na kybernetickou a informační bezpečnost se studenty bezpečnostních oborů. Komunita je založená na online platformě, kde mohou jednotliví členové sdílet zajímavý obsah a své zkušenosti, podílet se na tvorbě různých podpůrných materiálů apod.

Ing. Martin Konečný, MBA, CISM


Jakub patří k seniornějším členům Guardians.cz týmu, kde působí na part-time. V oboru se profesně pohybuje již od roku 2009, kdy nastoupil jako Linux system Administrator do Národního Bezpečnostního Úřadu, kde měl na starost rozvoj Linuxových serverů a desktopů. Po vzniku NÚKIB měl na starosti vybudování datového centra pro nový Úřad, do kterého následně nastoupil na pozici Cyber Security Analyst se zaměřením na síťovou analýzu a Linux. Po roce na Úřadě se rozhodl odejít do komerce a nastoupil do společnosti Red Hat jako Information Security Analyst. V Red Hat dostal Jakub příležitost najít oblasti, které ho zajímají nejvíc, a postupně se začal orientovat na bezpečnost systémů a infrastruktury. Postupně vybudoval i vlastní tým, který se danou problematikou zabývá, a nyní v Red Hat zastává roli Manager, Security Infrastructure.

V Guardians.cz se Jakub specializuje na bezpečnost cloudových služeb, Unix/Linux platforem a sítí.

Bc. Jakub Bittner


+420 606 221 908

Jakub v současné době zastává v týmu Guardians.cz pozici juniorního konzultanta, pentestera.

Během svého studia na střední škole se specializací na správu počítačových sítí a následně na vyšší odborné škole v oboru systémový administrátor objevil zálibu v penetračním testování a red teamingu.

Kromě pracovního nasazení si aktivně rozšiřuje své znalosti a dovednosti absolvováním certifikačních programů v oboru kybernetické bezpečnosti. Mezi jeho dosažené certifikace patří například eJPT (Junior Penetration Tester) nebo eCPPT (Professional Penetration Tester), které prokazují způsobilost provádět komplexní testovací procesy a tvorbu odborných zpráv s doporučením k nápravám nalezených nedostatků. Dále absolvoval kurzy, jako Kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti od NÚKIB, Ethical Hacker od Cisco a studijní online kurz z předmětu Cybersecurity od Harvard University.

Ve volném čase se Jakub věnuje osobnímu projektu, kde konfiguruje jednotlivé prvky Red Team infrastruktury. Cílem je vytvoření funkčního celku k bezpečnému spouštění operací. Jakub věří, že díky poznání celého procesu získá know-how pro tvorbu simulací a bude jej moci zužitkovat k testování odolnosti bezpečnostních opatření zákazníků. Projekt zároveň využije ve své absolventské práci k ukončení studia na téma “Získávání prvotního přístupu využitím sociálního inženýrství”.

Jeho předchozí působení bylo ve společnosti innogy, kde se zabýval školeními na téma bezpečnostního povědomí pro pracovníky z operačních technologií (OT), ale i pro běžné uživatele. Také aktivně zajišťoval workshopy, jejichž cílem bylo demonstrovat časté kybernetické útoky z pohledu útočníka i oběti. Mimo jiné se věnoval analýze phishingových e-mailů.

Jakub Lehečka


+420 603 575 424

Marek je nejmladší a současně nejstarší součástí týmu Guardians.cz týmu. Svoje portfolio rozděluje mezi dvě oblasti. Je nezávislým konzultantem v oblasti ISO 27001, ISO 20000 a TISAX a zároveň je také certifikačním auditorem pro několik certifikačních orgánů.

Svoji praxi začínal v 90tých letech jako vedoucí implementace a integrace informačních systémů ve společnosti Jihomoravská plynárenská a následně po fúzi ve společnosti innogy. Byl jmenován vedoucím oddělení kybernetické bezpečnosti a jeho hlavním úkolem bylo zajištění bezpečného propojení rozsáhlých datových systémů, zabezpečení koncových zařízení a datových center. Od roku 2009 začal pracovat jako freelancer.

V rámci své pracovní kariéry se Marek podílel na mnoha významných projektech jak ve státním sektoru, tak v privátní sféře, zaměřených na implementaci požadavků ISMS, BCMS, Systému managementu služeb a TISAX. V posledních letech se stal certifikačním auditorem pro ISO normy a je technickým expertem ČIA pro ISO 27001.

Marek Chlup


+420 602 542 181

Vanesa studuje anglický jazyk a literaturu se zaměřením na aplikovanou lingvistiku na MUNI v Brně. Své jazykové dovednosti měla příležitost zdokonalovat například během semestru stráveném v USA, případně je dále zdokonaluje i studiem jiných jazyků, jako jsou čínština a němčina. Má praxi jako projektový manažer v překladatelské společnosti v Brně a jako zástupce manažera společnosti v oblasti gastronomie, kde nabrala zkušenosti s vedením malé franšízy. Tým Guardians.cz Vanesa doplňuje coby backoffice manažer a náš budoucí PMO.

Vanesa Marenišťáková


Guardians.cz je členem řady odborných asociací a sdružení

Guardians.cz je členem CyberSecurityPlatform.cz
Guardians.cz je členem ČAUI