Jsme tým nezávislých profesionálů, který se zabývá informační a kybernetickou bezpečností. Protože sdílíme stejné hodnoty, rozhodli jsme se vystupovat pod společnou značkou - Guardians.cz.

Naše hodnoty

Bezpečnost řešená komplexním přístupem

Poctivost, důvěryhodnost
a spolehlivost

Důraz na kvalitu služeb a jejich přidanou hodnotu pro zákazníka

Transparentnost vůči zákazníkům

Úsilí o dlouhodobou spolupráci se spokojeným zákazníkem

Být pro naše zákazníky příkladem

Náš tým

+420 736 709 865

Martin je, kromě zakladatele Guardians.cz, nezávislý konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Zabývá se primárně kybernetickým zákonem a implementací jeho požadavků do praxe.

Vystudoval obory "Manažerská informatika" a "Informační management" na VUT v Brně, kde v později absolvoval program MBA, obor "Management podnikové infrastruktury".

Během své praxe například vytvořil agendu a procesy kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB. Stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Budoval agendu kolem ochrany osobních údajů (GDPR) v prostředí mezinárodní firmy a působil jako Cyber & Information Security Manager v energetickém sektoru.

Martin je spoluautorem dvou knižních publikací - Kybernetická (ne)bezpečnost. Problematika bezpečnosti v kyberprostoru, Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Dále je autorem řady odborných článků, v poslední době zaměřených na problematiku kybernetického zákona a EU směrnic NIS a NIS2.

Na jaře 2022 Martin založil expertní komunitu CyberSecurityPlatform.cz, kde usiluje o vzájemné propojování expertů na kybernetickou a informační bezpečnost se studenty bezpečnostních oborů. Komunita je založená na online platformě, kde mohou jednotliví členové sdílet zajímavý obsah a své zkušenosti, podílet se na tvorbě různých podpůrných materiálů apod.

Martin se zaměřuje na problematiku managementu informační a kybernetické bezpečnosti, aplikaci požadavků kybernetického zákona do praxe, ISMS audit a další oblasti.

Ing. Martin Konečný, MBA, CISM


+420 775 171 997

Zuzana je součástí týmu Guardians.cz a zároveň působí jako externista v projektovém týmu pro řízení kybernetické a informační bezpečnosti v organizacích spadající do kritické informační infrastruktury a jako nezávislý konzultant kybernetické a informační bezpečnosti. Zabývá se zejména implementací kybernetického zákona do praxe.

Vystudovala obor Informační management na VUT v Brně. Má praxi s implementací systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a s analýzou zranitelností webových aplikací pomocí automatizovaných nástrojů.

Je jedním ze spoluautorů knižní publikace Kybernetická (ne)bezpečnost. Problematika bezpečnosti v kyberprostoru.

Zuzana se v Guardians.cz zaměřuje na problematiku managementu informační a kybernetické bezpečnosti, Security Awareness Training, ISMS audit, aplikaci požadavků kybernetického zákona do praxe a další ...

Ing. Zuzana Strachová


+420 720 482 800

Patrik, spoluzakladatel Guardians.cz, je nezávislým konzultantem s bohatou praxí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Specializuje se především na zabezpečení kritické informační infrastruktury ve sférách energetiky a zdravotnictví, kde působí jako architekt kybernetické bezpečnosti a projektový manažer. Jeho odbornost zahrnuje bezpečnost operačních (OT) a informačních technologií (IT) s přesahem do právní oblasti.

Studia Manažerské informatiky a Informačního managementu na Vysokém učení technickém v Brně mu umožnila zpracovat oceňovanou Metodiku penetračního testování průmyslových řídicích systémů (PENTICS), za kterou obdržel Atlas Copco Services Award v roce 2022. Aktuálně se věnuje studiu programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií na Masarykově univerzitě v Brně, se zaměřením na právní a etické otázky týkající se využití hackingu pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

V rámci své profesionální dráhy se Patrik podílel na řadě projektů zaměřených na implementaci bezpečnostních požadavků v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, ISMS a ISA/IEC 62443. Ve své roli architekta kybernetické bezpečnosti přispěl k zabezpečení kritické infrastruktury v energetickém a zdravotnickém sektoru. Spolupracoval na projektu Chytré karantény během pandemie COVID-19 a vykonával konzultační činnost pro jednu ze společností Big4 jako expert na bezpečnost IT a OT.

Ing. Patrik Slabý


Jakub patří k seniornějším členům Guardians.cz týmu. V oboru se profesně pohybuje již od roku 2009, kdy nastoupil jako Linux system Administrator do Národního Bezpečnostního Úřadu, kde měl na starost rozvoj Linuxových serverů a desktopů. Po vzniku NÚKIB měl na starosti vybudování datového centra pro nový Úřad, do kterého následně nastoupil na pozici Cyber Security Analyst se zaměřením na síťovou analýzu a Linux. Po roce na Úřadě se rozhodl odejít do komerce a nastoupil do společnosti Red Hat jako Information Security Analyst. V Red Hatu dostal příležitost si ujasnit, které oblasti cyber security ho zajímají více a postupně se začal orientovat na bezpečnost systémů a infrastruktury a vybudoval vlastní tým, který se danou problematikou zabývá a nyní v Red Hatu zastává roli Manager, Security Infrastructure.

V Guardians.cz se Jakub specializuje na bezpečnost cloudových služeb, Unix/Linux platforem a sítí.

Bc. Jakub Bittner


+420 602 542 181

Vanesa studuje anglický jazyk a literaturu se zaměřením na aplikovanou lingvistiku na MUNI v Brně. Své jazykové dovednosti měla příležitost zdokonalovat například během semestru stráveném v USA, případně je dále zdokonaluje i studiem jiných jazyků, jako jsou čínština a němčina. Má praxi jako projektový manažer v překladatelské společnosti v Brně a jako zástupce manažera společnosti v oblasti gastronomie, kde nabrala zkušenosti s vedením malé franšízy. Tým Guardians.cz Vanesa doplňuje coby backoffice manažer a náš budoucí PMO.

Vanesa Marenišťáková


+420 774 805 959

Helena studuje pátý ročník oboru Informační management na VUT v Brně, kde se začala zajímat o témata spojená s kybernetickou a informační bezpečností. Kromě toho studuje politologii Latinské Ameriky na UHK v Hradci Králové, čímž navazuje na dva roky strávené v Peru, kde se věnovala cestování a pracovala jako překladatelka do španělštiny. Helena se věnuje různým projektům, například spolupracuje s Czechitas či Spolkem pro efektivní altruismus. V Guardinas.cz se věnuje rozvoji expertní komunity CyberSecurityPlatform.cz, péči o stávající a nové partnery či pořádání konferencí.

Helena Havelková


+ 420 735 029 908

Bára studuje Manažerskou informatiku na VUT v Brně a zaměřuje se na technologie, marketing a digitální média. Svou praxi odstartovala ve firmě Red Bull, kde začala na pozici Student Marketeer a vypracovala se na pozici Brand Managera zodpovídající za Community Management. V Guardians.cz se věnuje marketingovým aktivitám a rozvoji expertní komunity CyberSecurityPlatform.cz.

Bára Pachmannová