Kurz k novému kybernetickému zákonu

Unikátní 4-měsíční kurz, který vám pomůže připravit se na novou regulaci kybernetické bezpečnosti vznikající na základě EU směrnice NIS2! Začínáme již v březnu 2024.

Pohybujete v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti a ...

 • dopadne na vás nový kybernetický zákon?

 • na vaše zákazníky nově dopadne kybernetický zákon?

 • jste významným dodavatelem pro budoucí regulované služby?

 • vnímáte obchodní příležitost v buzzwordu "NIS2"?

 • dodáváte nebo spravujete produkty a služby pro budoucí regulované služby?

 • pracujete na NIS2 / nZKB gap analýze a chcete vědět, jak ji dělat efektivně a pomocí moderních nástrojů, vč. AI?

Jestliže jste alespoň na jednu z otázek odpověděli kladně, pak je tu náš unikátní kurz právě pro vás!

Náš kurz je navržen speciálně pro vedoucí pracovníky v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, manažery, architekty a auditory kybernetické bezpečnosti, garanty aktiv a relevantní bezpečnostní role.

Tento kurz je vaším průvodcem k porozumění a efektivnímu uplatnění zásad a požadavků kybernetického zákona.

Nejvíce náš kurz ocení zástupci firem, pro které je kybernetický zákon novinkou a kteří se chtějí na požadavky nového kybernetického zákona průběžně připravovat.

 • HYBRIDNÍ FORMA VÝUKY

  • Online obsah + online & živá setkání s lektory

 • INTERAKTIVNÍ ONLINE PLATFORMA

  • Diskutujte s lektory a ostatními účastníky, kladte otázky a sdílejte znalosti.

 • DYNAMICKÝ OBSAH

  • Nové materiály každých 14 dní, po dobu 4 měsíců.

 • PRAVIDELNÉ ONLINE KONZULTACE

  • Každé dva týdny se spojte s našimi expertními lektory.

Kurz začíná: v březnu/dubnu 2024 (dle zájemců)

Cíl kurzu

 • Pomoci s včasnou přípravou na novou regulaci.

 • Poskytnout ucelené informace o novém kybernetickém zákonu a pro správné zavádění požadavků kybernetického zákona.

 • Usnadnit získání kvalifikace osobám zastávajícím jednotlivé zákonem požadované bezpečnostní role.

 • Pomoci ušetřit náklady spojené s implementací požadavků zákona.

Forma kurzu

Kurz je časově rozložen na 4 měsíce a obsahově rozdělen na jednotlivé dílčí sekce, které budou účastníkům kurzu zveřejňovány postupně, vždy nejpozději po 14 ti dnech.

Forma kurzu je hybridní, to znamená, že:

 • V prostředí online platformy budete moci diskutovat s ostatními účastníky kurzu a s lektorem. Poslouží k tomu uzavřená skupina stejně zaměřených odborníků. Budete zde moci klást případné dotazy, které budou postupně odpovídány v průběhu kurzu nebo na online konzultacích. Pozn.: Jako online platforma bude využito prostředí naší komunitní platformy - CyberSecurityPlatform.cz.

 • Každých 14 dní se vám objeví nový obsah (prezentace a video/audio) + doporučené další zdroje.

  Studovat budete vlastním tempem a jen v době, kdy na to máte čas a chuť. Video/audio obsah si můžete pouštět dle svých časových možností. Kvůli kurzu si nemusíte přeorganizovávat kalendář – studujete tehdy, kdy se vám to hodí.

 • Každých 14 dní proběhnou online konzultace s lektorem (konzultace budou nahrávány a zpřístupněny účastníkům kurzu, např. i těm, kteří se na konzultaci nemohli dostavit)

 • V průběhu kurzu nás čekají 2 živá setkání (v Brně a v Praze), kde bude prostor podrobněji diskutovat daná témata nejen s lektorem ale i s ostatními účastníky.

V závěru kurzu nás čeká závěrečné vyhodnocení a úspěšní účastníci získají certifikát o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. měsíc

 • 1. týden (samostudium)

  • Představení kurzu +představení prostředí

  • Intro k ZKB (platné znění), EU směrnice NIS2, návrhy nového ZKB a prováděcích právních předpisů (aktuální stav)

 • 2. týden

  • Online konzultace s lektorem

 • 3. týden (samostudium)

  • Regulované firmy a jejich určení, administrativní povinnosti

 • 4. týden

  • Online konzultace s lektorem, osobní setkání (Brno)

2. měsíc

 • 1. týden (samostudium)

  • Režimy regulace, nižší a vyšší režim + povinnosti

 • 2. týden

  • Online konzultace s lektorem

 • 3. týden (samostudium)

  • Nižší režim regulace podrobněji

 • 4. týden

  • Online konzultace s lektorem

3. měsíc

 • 1. týden (samostudium)

  • Vyšší režim regulace podrobněji

 • 2. týden

  • Online konzultace s lektorem

 • 3. týden (samostudium)

  • Vyšší režim regulace - bezpečnostní opatření 1. část

 • 4. týden

  • Online konzultace s lektorem

4. měsíc

 • 1. týden (samostudium)

  • Vyšší režim regulace - bezpečnostní opatření 2. část

 • 2. týden

  • Online konzultace s lektorem

 • 3. týden (samostudium)

  • Vyšší režim regulace - bezpečnostní opatření 3. část

 • 4. týden

  • Závěrečné vyhodnocení, osobní setkání (Praha)

Více informací a přihláška